Církevní památky

 • Poutní místo, Malé Svatoňovice

  Kostel a studánka zasvěcené „Sedmi radostem P. Marie" jsou známým poutním místem. Nedaleko se nachází „Mariánský sad" (lesopark se sedmi kapličkami a křížová cesta se 14 dřevěnými kříži).

  Bližší informace:
  www.msvatonovicekostel.cz

 • Benediktinský klášter, Broumov

  národní kulturní památka

  Dnešní podoba je výsledkem vrcholně barokní přestavby 18. stol., podle projektu Kiliána Ignáze Dientzenhofera. Výzdobu vnitřních prostor realizovali vynikající umělci pražského baroka. Nejzajímavější prostory jsou přístupné: interiér klášterního kostela a sakristie, refektář (zde je vystavena kopie tzv. Turínského plátna, která byla v klášteře nalezena) a klášterní knihovna, která patří mezi vzácně dochované klášterní knihovny v ČR (cca 17 000 svazků).

  Kontakt:
  tel. +420 491 522 171
  www.klaster-broumov.cz

 • Dřevěný hřbitovní kostel Panny Marie, Broumov

  národní kulturní památka

  Nejstarší dřevěná stavba na území ČR (po vypálení husity znovu postaven po r. 1459). V zastřešeném ochozu jsou umístěny renesanční a empírové náhrobky a dřevěné desky s kronikářskými zápisy.

  Kontakt:
  tel. +420 491 522 171
  www.klaster-broumov.cz

 • Broumovská skupina kostelů

  Kostely tzv. Broumovské skupiny (Bezděkov n. M., Božanov, Broumov, Hvězda, Heřmánkovice, Otovice, Ruprechtice, Šonov, Vernéřovice a Vižňov) tvoří nezaměnitelnou architektonickou památku. Byly postaveny na území broumovského klášterního panství podle plánů Kryštofa a Kiliána Ignáze Dientzenhoferů. Vznikly v rozmezí let 1709 – 43.

  Každoročně (červenec – září) se v nich koná hudební festival „Za poklady Broumovska".

  Bližší informace o jednotlivých kostelích:
  www.klaster-broumov.cz/kostely-na-broumovsku.htm

 • Kaple Hvězda, Broumovské stěny

  Barokní kaple s půdorysem hvězdy je součástí Broumovské skupiny kostelů. Byla vybudovaná podle projektu Kiliána Ignáze Dientzenhofera.

  Na kapli navazuje kamenný ochoz s výhledem na Broumovsko. V těsné blízkosti kaple stojí dřevěná chata z 19. stol. (restaurace).

 • Kostel sv. Mikuláše, Jaroměř

  Kostel byl vystavěný na poč 15. století ve stylu české lucemburské gotiky, je zasazen do zbytků středověkých hradeb. Dokončen byl v 16. a upraven v 18. stol. Trojlodní bazilika s mohutnými opěráky, vyvýšenou střední lodí a štíhlou barokní věžičkou nad presbytářem.

 • Klášter a kostel Nanebevzetí Panny Marie, Police nad Metují

  Uprostřed západního průčelí kostela je bohatý raně gotický lomený portál s hlubokým ostěním (vznik kolem r. 1270), který je vzácnou sochařskou památkou.

  Klášter je dnes účelově využíván, v části prostor sídlí zřízeno Muzeum města Police n. M.

 • Dřevěný kostel sv. Jana Křtitele, Slavoňov u Nového Města n. Metují

  Unikátní celodřevěný roubený kostel byl postaven v r. 1533. Střechu pokrývají tradiční šindele, na hřebeni je umístěna malá zvonička.

  Bližší informace o slavoňovském kostele:
  www.slavonov.cz/kostel.html

 • Dřevěná zvonice a kostel sv. Jana Křtitele, Rtyně v Podkrkonoší

  Polygonální zvonice z roku 1592 patří mezi nejcennější české dřevěné zvonice. Stojí vedle barokního kostela, je 30 m vysoká a je největší a nejhodnotnější stavbou tohoto druhu v kraji.

  Zvonice je přístupná v době bohoslužeb.

  Bližší informace:
  www.mestortyne.cz

 • Poutní kostel Panny Marie Pomocné, Teplice n. Met.

  Poutní kostel s přilehlou poustevnou Ivanitů je raritou v ČR, byl postaven v letech 1753 – 1754 stavitelem Bohumilem Kühnem v jednoduchém barokním slohu.


TOPlist window.smartlook||(function(d) { var o=smartlook=function(){ o.api.push(arguments)},h=d.getElementsByTagName('head')[0]; var c=d.createElement('script');o.api=new Array();c.async=true;c.type='text/javascript'; c.charset='utf-8';c.src='//rec.smartlook.com/recorder.js';h.appendChild(c); })(document); smartlook('init', 'c51020fb345c635540fc4d494b6f2d9e593b924d');