Vízmburk

Zřícenina raně gotického hradu, založeného Tasem ve 2.pol. 13.století na skalnatém ostrohu nad řekou Úpou u Havlovic. Roku 1447 zakoupili hrad Slezané a zbořili jej. Při archeologickém průzkumu byl hrad doslova vykopán ze země.  Odhaleny byly zbytky hradu až do výše prvního patra. V současné době probíhá snaha o oživení hradu.

Archeologické nálezy jsou k vidění v nedalekém úpickém muzeu.