Malé Svatoňovice 

Bývalá hornická obec zvaná Studánka. Krásná příroda na úpatí Jestřebích hor s nejvyšší horou Žaltman a rozhlednou.

Obec byla známá po širokém okolí svými poutěmi (viz. Babička - Božena Němcová)
Rodiště Karla Čapka, kterého připomíná muzeum v jeho rodném domě na náměstí, s největší sbírkou originálů obrazů Josefa Čapka.

 

Poutě a lázeňství

27. října 1715 sedlák Václav Šrejber zavěsil dřevěnou sošku Panny Marie s Jezulátkem na třešeň, která tam rostla nad studánkou se sedmi prameny. Třešeň roku 1709 zmrzla a uschla. Roku 1716 – rok po zavěšení a sedm let po uschnutí – třešeň se na sedmi větvích zazelenala a rozkvetla, a na svatého Václava na ní dozrály třešně. Zpráva o této události se brzy roznesla a lidé spěchali ke studánce a prosili Pannu Marii o uzdravení. Roku 1731 byla studánka nejprve vyzděna a následně byla přistavěna kaple. Ve Svatoňovicích byly zbudovány vodoléčebné lázně. Poutní místo, které tak vzniklo, bylo postupem času dokonce srovnáváno s kladskými Vambeřicemi.

V roce 1826 došlo k rozdělení tehdejší obce Svatoňovice na Malé Svatoňovice a Velké Svatoňovice.